สรรพากร ขยายเวลายื่นภาษีทุกประเภทผ่านเน็ต ออกไปอีก 1 ปี

update : 2014-01-22 14:07:44
views : 696
ที่มา : http://www.khaosod.co.th/
กรมสรรพากร ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 หลังมีผู้สนใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตมากขึ้น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวถึงเรื่องการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านอินเทอร์เน็ตว่า กรมสรรพากรได้ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษี การชำระภาษี และการนำส่งภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ออกไปอีก 1 ปี คือ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2558 เนื่องจากพบว่า หลังที่กรมสรรพากรเปิดบริการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านอินเทอร์เน็ต ปรากฏว่า มีผู้เสียภาษีจำนวนมากที่ให้ความสนใจยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภทผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความสะดวกและรวดเร็วกว่า ที่สำคัญ ผู้เสียภาษีสามารถยื่นแบบแสดงรายการภาษีได้ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านอินเทอร์เน็ตยังช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษอีกด้วย อย่างไรก็ดี หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลกรมสรรพากร RD Call Center โทร. 1161

แสดงความคิดเห็น